Kundkorg
Accepterade betalningsmetoder

Köpvillkor

På den här sidan kan du läsa mer om de köpvillkor som gäller för ditt köp.
Kontakta oss här

Våra köpvillkor

Dessa köpvillkor (”Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). E.W.C  Scandinavia AB (Organisationsnummer: 556217-0513) är den säljande parten. Den köpande parten  benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner  som fyllt 18 år och vid försäljning av varor (”produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en  beställning på https://www.theteacentre.se (”Webbplatsen” nedan). Du som kund får möjlighet att  acceptera dessa villkor i samband med din beställning. Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker  från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna  bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. När ordern sedan är packad och skickad mailar vi ett kvitto. Detta kommer ske de  dagarna vi skickar iväg beställningar, tisdagar och fredagar. Om vi av någon anledning inte kan skicka  alla varor i din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har  mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet för den  vara/varorna med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning. Dock ej  efter att vi sickat kvitto.

Varje beställning måste uppgå till minst totalt 1,00SEK (efter avdrag för rabatter). Dessa villkor gäller för köp och leveranser av vara/varor som handlas på Webbplatsen.

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete  med våra logistikpartners. E.W.C Scandinavia AB skickar beställningar under helgfria vardagar. I priserna, angivna i SEK, ingår moms med 12% respektive 25%, exklusive fraktavgift. Beställningar kan  endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap. Notera att dessa villkor gäller för  köp inom Sverige och internationellt från Webbplatsen.

Fraktkostnad: Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan:

– Fraktkostnad inom Sverige är 59,00SEK inklusive moms 25% upp till 10kg.

– Fraktkostnad utanför Sverige (internationellt) framgår i kassan och beräknas på volymvikt.

– Övriga eventuella kostnader som tullavgifter och skatter som tillämpas i det land din order levereras till bärs av kunden.

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt  avtalats utanför detta avtal förbinder sig E.W.C Scandinavia AB att fullgöra leverans utan onödigt  dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott  förbehåller sig E.W.C Scandinavia AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas. Om din  leveransadress är i öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3  helgfria vardagar.

Vi levererar endast via DHL:s ombud eller med DHL:s paket (hemleverans). Du väljer leveranssätt i kassan när du ska  genomföra din beställning. Om vi av någon anledning är sena med din leverans eller inte kan skicka alla  varor i din beställning inom avtalad tid, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Samt ange  ny leveranstidpunkt. Om vi redan har mottagit betalning för din beställning, kommer vi att återbetala det  aktuella beloppet för den vara/varorna med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde  din beställning, dock ej efter vi skickat ditt kvitto. Webbplatsen tillämpar inte delleveranser. När din order  genomförs debiteras beloppet för de varor som skickas. När varorna lämnat vårt lager får du ett kvitto till  dig via e-post. På detta kvitto finns ditt försändelse id för att söka efter ditt paket på DHL:s hemsida. När ditt paket anlänt till ditt utlämningsställe eller angiven adress aviseras du via SMS. Om du  inte angett ditt mobilnummer kommer du aviseras via e-post. Du kan även använda ditt försändelse-id  tillsammans med giltig legitimation för att hämta ut ditt paket. Enligt DHL:s regler är det  endast du som står som mottagare som kan hämta ut paketet. Om du är ombud och ska avhämta ett paket  för någon annans räkning krävs att du även visar dennes legitimatio

Vi erbjuder Adyen som betalningssätt. Efter identifiering i kassan visar  Adyen de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Du väljer normalt önskat betalningsalternativ efter  det att du har slutfört ditt köp. Vi uppfyller kraven för PCI DSS.

§5.1 Betalningsalternativ 

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas på Webbplatsen:

– Kortbetalning (genom Adyen)

Kortbetalning med Adyen kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express.  Kortet debiteras i samband med order. Adyen hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS  certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

För återbetalning vid ångerrätt gäller följande: Du som konsumenten har rätt att återfå pengarna vid  ångerrätt inom 14 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om retur. Konsumenten kan dock få  vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess konsumenten har lämnat ett bevis på att varan  återsänts, det som sker först.

Har du betalat med kort sätts pengarna för returen tillbaka in på kortet. Du betalar endast för de varor du  behåller samt fraktavgift och returavgift.

Ditt paket ligger kvar i 14 dagar hos DHL:s ombud ifrån det datumet som du blir aviserad att  ditt paket finns att hämta. Sedan skickas det tillbaka till vårt lager.

För paket som inte hämtas ut förbehåller sig Webbplatsen rätten att debitera kunden 150,00SEK för expeditionsavgift, returfrakt och hanteringskostnader.

Notera att denna paragraf gäller ej livsmedel, enbart 25% moms produkter i form av tillbehör.
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet  med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder  som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden  räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka  varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att  återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större  omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden  meddela E.W.C Scandinavia AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till  E.W.C Scandinavia AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv  bekosta returfrakten. När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer E.W.C  Scandinavia AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att  E.W.C Scandinavia AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för  återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är  tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ  än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som  ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad  beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Skador på produktemballaget I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte  kan återanvändas: % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför  affärslokaler: -Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under  ångerfristen.

Förfarande vid ångerrätt Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela E.W.C Scandinavia AB om att  du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt.  Klicka härför att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats. Kontaktinformation E.W.C Scandinavia AB, Hornsgatan 46, 118 21 Stockholm, Telefon: 08 640 42 10.

Vid retur av produkter eller material till E.W.C Scandinavia AB skall produkterna emballeras på sådant  sätt att de är skyddade vid transport. E.W.C Scandinavia AB rekommenderar därför att du alltid förpackar  produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du  förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till  E.W.C Scandinavia AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till E.W.C Scandinavia AB är du ansvarig för att produkterna når E.W.C  Scandinavia AB AB i oskadat skick. E.W.C Scandinavia AB rekommenderar att kunden använder spårbar  försändelse vid retur.

Returadress: E.W.C Scandinavia AB, Hornsgatan 46, 11821 Stockholm, Sverige Återbetalningar E.W.C Scandinavia AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av  ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten  om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716).  Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning.  Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se  Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden  och E.W.C Scandinavia AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått  på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin  besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. E.W.C  Scandinavia AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala  eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första  hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och  återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som  uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt  ersättas av E.W.C Scandinavia AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera  eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall  vardera parten utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall E.W.C Scandinavia AB skall företa om leverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden Telefon: 08 640 42 10.

För alla korttransaktioner tillämpas SSL (Secure Socket Layer). Transaktionerna är krypterade. Vi  kontrollerar alltid kortets giltighet och att det finns täckning på köpesumma. Webbplatsen förbehåller sig  rätten att neka kortköp.

Notera att vi använder cookies för funktionalitet i kassastegen och för att samla in besöksstatistik. Så för  att kunna lägga en order behöver den webbläsare du använder vara inställd för att tillåta tillfälliga cookies  och 3:e part cookies. Om så inte är fallet måste inställningarna uppdateras. Läs mer om cookies här.

§13.1 Personuppgifter och sekretess 

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till E.W.C  Scandinavia AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. E.W.C Scandinavia AB ansvarar för  att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att  användas av E.W.C Scandinavia AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i  marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig: E.W.C Scandinavia AB (Org. 556217-0513)

11821 Stockholm

Kunduppgifter som lagras:

– Namn

– Adress

– E-postadress

– Telefonnummer

– Köphistorik hos E.W.C Scandinavia AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: – Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. Registerutdrag: Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per  år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad  om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de  uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa. Avregistering av kunduppgifter: Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina  kunduppgifter hos E.W.C Scandinavia AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att  E.W.C Scandinavia AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

E.W.C Scandinavia AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse,  strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

E.W.C Scandinavia AB

118 21 Stockholm, Sverige

Momsregistreringsnummer SE556217051301

Org.nr. 556217-0513